PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Društvo nekoč:
»Ustanavljamo planinsko društvo zato, da bomo našim delovnim ljudem omogočili organizirano spoznavanje gorskega sveta. Da jim bomo pomagali obiskati in spoznati najlepše kotičke naše lepe domovine, da spoznajo zdravo in koristno druženje z naravo in si na gorskih poteh skupaj krepimo vztrajnost, tovarištvo in medsebojno solidarnost, ...« so med drugim zapisali ustanovitelji PD saturnus na ustanovitvenem občnem zboru, 23. aprila 1970.

Društvo je nastalo iz planinske sekcije v močnem tovarniškem sindikalnem športnem društvu, kjer so v sekcijah vidno delovali smučarji, strelci, nogometaši, kegljači, šahisti in namiznotenisači.

Na številnih planinskih izletih so udeleženci vse pogostej
e izražali željo po lastnem društvu, dokončno pa je dozorel sklep potem, ko je sekciji uspelo pridobiti v najem Erjavškovo kočo na Mali planini. Postali so 112. društvo Planinske zveze Slovenije. Društvo se je že od ustanovitve odlikovalo z domiselnimi in dobro organiziranimi turami, z množičnimi izleti zlasti Saturnužank, zahtevnem in nenavadnem spominskem Ščurkovom pohodu – peš iz Saturnusa na Malo planino, ter več dnevnimi izleti po gorah Bosne, Črne gore, Kosova, Makedonije in Grčije.

V društvo so se r
adi vključevali tudi zaposleni iz drugih podjetij. Društvo je imelo planinsko sekcijo v Zavodu za statistiko, Iskrini tovarni Zmaj, Yulonu in v Loškem potoku. Nekatere sekcije so kasneje prerasle v samostojna društva. Na turah po Balkanu smo navezovali stike s domačimi društvi in se leta 1980 pobratili s PD Bitola iz Makedonije. Z njimi smo skupaj obiskali kar nekaj vrhov po Jugoslaviji in Grčiji.

Društvo danes:

PREDSEDNIK

Zvonko RELJANOVIĆ

tel.: 031 728 260

PODPREDSEDNIK

Tone KRESNIK

tel.: 041 987 893

TAJNIK IN BLAGAJNNIK

Jelka KRESNIK

tel.: 041 841 110

NAČELNIK ZA IZLETE

Srečko JUGOVIC

tel.: 031 379 778


Naši planinski vodniki:

NAČELNIK

Srečko JUGOVIC

tel.: 031 379 778

VODNIK

Tone KRESNIK

tel.: 041 987 893

VODNIK

Tomaž STRAŽAR

tel.: 031 744 088

VODNIK

Zvonko RELJANOVIĆ

tel.: 031 728 260


Društvo danes deluje s 50 člani. Vendar število članov ne pomeni, da je društvo zaspano. Tako kot nekoč, tudi še danes organiziramo okoli 20 izletov z različno zahtevnostjo, od sredogorja do visokogorja.

Izšolani so trije vodniki kategorije A, dva pa kategorije A in B. Poleg vodnikov imajo možnost organizacije izleta tudi člani, ki niso vodniki. Če je izlet zanimiv ga uvrstimo na program izletov in s pomočjo vodnikov tudi izpeljemo.

Za vsak izlet, ki je na programu naredimo plakat, ki ga postavimo v vitrine na lokaciji Polje, Zadvor, Zalog in na Žagarskem vrhu. Vsak izlet je tudi objavljen na straneh TXT RTVS na strani 593.

Poleg načrtovanih izletov imamo tudi vsako leto v aprilu čistilno akcijo poti iz Zaloga do Debnega vrha. Od leta 2000 imamo v mesecu septembru dvodnevni izlet na Pohorje – letos že 10. leto. V mesecu novembru organiziramo dvodnevni izlet v neznano, na začetku decembra pa imamo parkljevanje.

29. maja 2010 smo praznovali 40. letnico društva. V ta namen smo organizirali planinski tabor v sodelovanju z MDO Ljubljane na Žagarskem vrhu. Imeli smo pester program. Za popestritev so nastopali otroci OŠ Polje, za glasbo pa so poskrbeli gostitelji. Veliko vzpodbudnih besed za nadaljnje delo sta nam namenila predsednica MDO PD Ljubljane ga. Marinka Koželj-Stepic in podpredsednik Planinske zveze Slovenije g. Tone Tomše. Ob tej obletnici delovanja smo od Planinske zveze Slovenije prejeli POHVALO.

Sodelujemo tudi na Dnevu četrtne skupnosti Polje v Zajčji dobravi. Z našo predstavitvijo želimo tudi pridobiti nove člane, predvsem mlajše in tudi mlade družine, da bi lahko nadaljevali naše delo z novimi idejami.

Jelka Kresnik

V Ljubljani, dne 10.11.2010


Članek, objavljen v glasilu Turističnega društva Zalog, 2006.

Nazaj na glavno stran